1. WeatherSpark.com
  2. Vietnã
  3. Ðắk Nông
  4. Huyện Đắk Mil